WIEDZA Z LABOLATORIUM

Jaki jest cel powstania laboratorium?

Rozwój

W laboratorium dział R&D wdraża nowe produkty badając oraz dostosowując ich parametry do standardów jakościowych LED line®. Tutaj powstają koncepcje nowych produktów oraz przygotowuje się ich prototypy. Dział R&D zajmuje się kompleksowym opracowaniem nowego produktu, doborem komponentów oraz restrykcyjną kontrolą jakości. 

Kontrola jakości

Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line® to miejsce, gdzie w trybie ciągłym przeprowadzane są badania jakościowe dostaw towaru. Warunkiem dopuszczenia każdej partii produktów do sprzedaży jest  pozytywny przebieg testu jakości przeprowadzonego zgodnie z aktualnie obowiązującymi dyrektywami i normami. Dzięki nim wiemy, że produkty które trafiają w ręce Klientów spełniają wszelkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa, parametrów technicznych, trwałości oraz wymagania formalno-prawne jakim podlegają oprawy oświetleniowe i źródła światła.

Na wyposażeniu laboratorium znajdują się: 

  • Ciemnia fotometryczna, wyposażona w goniometr firmy GL OPTIC GL Gonio Spectrometer GLG 30-1800, programowalne zasilacze laboratoryjne AC/DC firmy ITECH oraz dedykowane oprogramowanie GL Spectrosoft. Zestaw pozwala dokonywać pomiarów typu C w koordynatach C i kątach γ (gamma), wartości elektrycznych, pomiaru strumienia świetlnego, rozkładu światła, tworzyć wykresy biegunowe i stożkowe, określać wskaźniki oddawania barw (Ra, CRI), temperaturę barwową CCT i Duv, elipsy McAdama. Pozwala ponadto generować pliki EULUMDAT oraz IES. 

  • Stanowisko badań parametrów emitowanego światła – wyposażone w kulę całkującą GL OPTI SHERE 2000 o 2-metrowej średnicy wewnętrznej, przeznaczonej dla dużych opraw oświetleniowych oraz kulę całkującą GL Opti Sphere 500 dla małych źródeł światła. Pozwalają on dokonywać pomiarów strumienia świetlnego oraz strumienia energetycznego zgodnie z CIE S025 i LM79 dla opraw oświetleniowych. Na stanowisku znajduje się również spectrometr GL Spectis 1.0 Touch + Flicker wraz z przystawką GL Opti Sphere 48 - małą kulą całkującą. Zestaw pozwala przeprowadzić pomiary dla pojedynczej diody LED. Dzięki temu przenośnemu zestawowi laboranci mierzą natężenie światła (lx), temperaturę barwową (CCT), oddawanie barw (CRI), wskaźnik telewizyjny (TLCI), a także parametry tętnienia optycznego: częstotliwość tętnienia, Flicker index, Flicker percent, SVM (wskaźnik efektu stroboskopowego). 

  • Stanowisko badania trwałości produktów – wyposażone w urządzenie firmy LISUN SY2036, służące do postarzania produktów. 

  • Stanowisko do pomiaru zaburzeń elektromagnetycznych EMC – do pomiaru zaburzeń przewodzonych służy zestaw składający się z analizatora widma FPC1000 i sztucznej sieci HM6050-2 marki Rohde&Schwarz. Pomiary są wykonywane zgodnie z normą PN-EN 55015. Normę PN-EN 55025 wykonujemy za pomocą sztucznej sieci TBOH01 5uH LISN firmy TEKBOX. Pomiary kompatybilności EMC stanowią integralny proces badania produktów w Centrum Badań i Pomiarów Światła.

  • Stanowisko do pomiaru emisji harmonicznych - zestaw mierzący dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu zgodnie z normą IEC 61000-3-2, firmy Chroma Digital Power Meter 66205 który wykonuje pomiary zgodnie z założeniami normy IEC 61000-4-7. Dodatkowo zestaw wykonuje pomiary zużycia energii elektrycznej w trybie czuwania zgodnie z normą IEC 62301.

  • Obrazowanie termiczne – pomiar temperatury w podczerwieni sprzętem marki FLIR serii E8 daje nam możliwość obrazowania rozkładu termicznego rozchodzącego się na obudowie opraw oświetleniowych oraz źródeł światła. Analiza obrazu w podczerwieni umożliwiają dobór  odpowiednich komponentów, gwarantujących odpowiednie odprowadzenie ciepła z diody LED.

  • 16-kanałowy miernik temperatury LISUN TMP16 (dokładność pomiaru temperatury na poziomie 0,5% w zakresie -40 do 300°C) umożliwiający pomiar i rejestrowanie w czasie, temperatury danej poszczególnych komponentów oprawy oświetleniowej w różnych miejscach jednocześnie.

Tworzymy miarodajne pliki IES oraz EULUMDAT

Wspieramy projektantów w tworzeniu precyzyjnych projektów oświetlenia, które są podstawą do realizacji udanych inwestycji.  W ciemni fotometrycznej dokonujemy pomiarów typu C w koordynatach C i kątach γ (gamma), wartości elektrycznych, pomiaru strumienia świetlnego, rozkładu światła. Tworzymy wykresy biegunowe i stożkowe, określamy wskaźniki oddawania barw (Ra,CRI), temperaturę barwową CCT i Duv, jak również elipsy McAdama. Podsumowując – generujemy wysokiej jakości pliki fotometryczne, które po zaimportowaniu do programów Dialux, czy Relux pozwalają dobrać do każdego rodzaju projektu odpowiedni typ oprawy oraz  jej ilość.

Dzielimy się wiedzą

Nasze wieloletnie  doświadczenie w branży oświetleniowej oraz wykwalifikowana kadra inżynierska są dla nas ogromnym kapitałem, który pozwala na ciągły rozwój i dostarczanie coraz lepszych produktów. Swojej wiedzy nie zatrzymujemy dla siebie. Chętnie dzielimy się nią podczas organizowanych cyklicznych spotkań z gośćmi odwiedzającymi nasze laboratorium. 
W Centrum Badań i Pomiarów Światła przeprowadzamy szkolenia z zakresu pomiaru parametrów fotometrycznych oraz kontroli jakości opraw oświetleniowych dla naszych Dystrybutorów, Klientów oraz pracowników. 
Jesteśmy również otwarci na szerzenie wiedzy o świetle wśród uczniów i studentów. Zapraszamy do współpracy jednostki zainteresowane prowadzeniem projektów szkoleniowo-edukacyjnych dla młodzieży ze szkół średnich o profilu technicznym oraz dla studentów kierunków o profilach związanych z techniką świetlną. 

Zapraszamy!

lab@ledline.pl


 

 Laboratorium powstało dzięki dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  - „Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego”.