LED line LITE Strahler PHOTON 100W 4000K 10000lm mit Bewegungsmelder

Published:

[[marketingIcon_98_LED_LUMILEDS]] [[marketingIcon_99_driver_MEANWELL]] [[marketingIcon_130_TUYA]] [[marketingIcon_114_warranty-3]] [[marketingIcon_115_warranty5]] [[marketingIcon_11_krople]] [[marketingIcon_33_good_heat]][[marketingIcon_22_quickplugREADY]] [[marketingIcon_131_mounting_bracket]] [[marketingIcon_132_ACS]] [[marketingIcon_133_easy_adjustment]] [[marketingIcon_6_IES]]

LED line LITE Strahler PHOTON 100W 4000K 10000lm

Published:

[[marketingIcon_98_LED_LUMILEDS]] [[marketingIcon_99_driver_MEANWELL]] [[marketingIcon_130_TUYA]] [[marketingIcon_114_warranty-3]] [[marketingIcon_115_warranty5]] [[marketingIcon_11_krople]] [[marketingIcon_33_good_heat]][[marketingIcon_22_quickplugREADY]] [[marketingIcon_131_mounting_bracket]] [[marketingIcon_132_ACS]] [[marketingIcon_133_easy_adjustment]] [[marketingIcon_6_IES]]

LED line LITE Strahler PHOTON 50W 4000K 5000lm mit Bewegungsmelder

Published:

[[marketingIcon_98_LED_LUMILEDS]] [[marketingIcon_99_driver_MEANWELL]] [[marketingIcon_130_TUYA]] [[marketingIcon_114_warranty-3]] [[marketingIcon_115_warranty5]] [[marketingIcon_11_krople]] [[marketingIcon_33_good_heat]][[marketingIcon_22_quickplugREADY]] [[marketingIcon_131_mounting_bracket]] [[marketingIcon_132_ACS]] [[marketingIcon_133_easy_adjustment]] [[marketingIcon_6_IES]]

LED line LITE Strahler PHOTON 30W 4000K 3000lm mit Bewegungsmelder

Published:

[[marketingIcon_98_LED_LUMILEDS]] [[marketingIcon_99_driver_MEANWELL]] [[marketingIcon_130_TUYA]] [[marketingIcon_114_warranty-3]] [[marketingIcon_115_warranty5]] [[marketingIcon_11_krople]] [[marketingIcon_33_good_heat]][[marketingIcon_22_quickplugREADY]] [[marketingIcon_131_mounting_bracket]] [[marketingIcon_132_ACS]] [[marketingIcon_133_easy_adjustment]] [[marketingIcon_6_IES]]

LED line LITE Strahler PHOTON 50W 4000K 5000lm

Published:

[[marketingIcon_98_LED_LUMILEDS]] [[marketingIcon_99_driver_MEANWELL]] [[marketingIcon_130_TUYA]] [[marketingIcon_114_warranty-3]] [[marketingIcon_115_warranty5]] [[marketingIcon_11_krople]] [[marketingIcon_33_good_heat]][[marketingIcon_22_quickplugREADY]] [[marketingIcon_131_mounting_bracket]] [[marketingIcon_132_ACS]] [[marketingIcon_133_easy_adjustment]] [[marketingIcon_6_IES]]

LED line LITE Strahler PHOTON 20W 4000K 2000lm mit Bewegungsmelder

Published:

[[marketingIcon_98_LED_LUMILEDS]] [[marketingIcon_99_driver_MEANWELL]] [[marketingIcon_130_TUYA]] [[marketingIcon_114_warranty-3]] [[marketingIcon_115_warranty5]] [[marketingIcon_11_krople]] [[marketingIcon_33_good_heat]][[marketingIcon_22_quickplugREADY]] [[marketingIcon_131_mounting_bracket]] [[marketingIcon_132_ACS]] [[marketingIcon_133_easy_adjustment]] [[marketingIcon_6_IES]]

LED line LITE Strahler PHOTON 30W 4000K 3000lm

Published:

[[marketingIcon_98_LED_LUMILEDS]] [[marketingIcon_99_driver_MEANWELL]] [[marketingIcon_130_TUYA]] [[marketingIcon_114_warranty-3]] [[marketingIcon_115_warranty5]] [[marketingIcon_11_krople]] [[marketingIcon_33_good_heat]][[marketingIcon_22_quickplugREADY]] [[marketingIcon_131_mounting_bracket]] [[marketingIcon_132_ACS]] [[marketingIcon_133_easy_adjustment]] [[marketingIcon_6_IES]]

LED line LITE Strahler PHOTON 10W 4000K 1000lm mit Bewegungsmelder

Published:

[[marketingIcon_98_LED_LUMILEDS]] [[marketingIcon_99_driver_MEANWELL]] [[marketingIcon_130_TUYA]] [[marketingIcon_114_warranty-3]] [[marketingIcon_115_warranty5]] [[marketingIcon_11_krople]] [[marketingIcon_33_good_heat]][[marketingIcon_22_quickplugREADY]] [[marketingIcon_131_mounting_bracket]] [[marketingIcon_132_ACS]] [[marketingIcon_133_easy_adjustment]] [[marketingIcon_6_IES]]

LED line LITE Strahler PHOTON 20W 4000K 2000lm

Published:

[[marketingIcon_98_LED_LUMILEDS]] [[marketingIcon_99_driver_MEANWELL]] [[marketingIcon_130_TUYA]] [[marketingIcon_114_warranty-3]] [[marketingIcon_115_warranty5]] [[marketingIcon_11_krople]] [[marketingIcon_33_good_heat]][[marketingIcon_22_quickplugREADY]] [[marketingIcon_131_mounting_bracket]] [[marketingIcon_132_ACS]] [[marketingIcon_133_easy_adjustment]] [[marketingIcon_6_IES]]